Prof.Dr. Erdal OKUR Yayınlar

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
  1. Yıllık kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2004 Antalya.
  1. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 1-3 Eylül 2005 Gaziantep.
  1. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008 Antalya.

7.6 Diğer Yayınlar

  1. Op Dr Erdal OKUR, Doç Dr Semih HALEZEROĞLU. Bronş Adenomları (Bölüm XIII). Göğüs Cerrahisi,       Editör Prof Dr İlker Ökten. 2003 Sim Matbaacılık Ankara.
  2. Erdal Okur, Semih Halezeroğlu. Solunum Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı. Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı, Editör Prof Dr Mehmet Mihmanlı. Sakarya Üniversitesi

Rektörlük Basımevi 2007.