Trakea (Nefes Borusu) Hastalıkları

Trakea insanlarda gırtlaktan akciğerlerin bronşlarına kadar uzanan yaklaşık 12 cm boyunda ve 2-2,5 cm çapında kıkırdak yapıdan oluşan bir borudur ve ağızdan alınan havanın akciğerlere ulaştırılmasını sağlar. Trakea hastalıkları nadirdir ve temel olarak 2 tip hastalığı vardır; Büyük kaza

veya ameliyatlardan sonra zun süreli solunum makinesine bağlı kalan hastalarda trakea ya yerleştirilmiş olan tüpe bağlı olarak haftalar sonra trakea da daralma gelişebilir. Genelde %75 ten fazla miktarda bir daralma söz konusu ise nefes darlığı söz konusu olur ve ilerleyici olup nefes yolunun tamamen tıkanması durumunda hayati tehlike yaratabileceğinde çok ciddi bir patolojidir. Trakea da bu şekilde bir darlık olduğunda yapılması gereken öncelikle darlığı yerini ve boyutunu tespit etmek amacı ile tanısal incelemeler (tomografi veya bronkoskopi) yapmak ardından ise bu daralmış olan kısmı cerrahi olarak çıkartıp hava yolunun tekrar açılmasını sağlamaktır.
Diğer bir trakea hastalık grubu ise trakea da yerleşen iyi veya kötü huylu tümöral gelişimlerdir. Çok nadir görülen böyle bir tümöral oluşum varlığında, iyi Ya da kötü huylu olmasına bakılmaksızın, nefes yolunun tıkanması riski de göz önünde bulundurularak, zaman kaybetmeden cerrahi tedavi ile tümöral oluşumun olduğu bölge çıkarılmalıdır (bakınız ameliyat türleri- trakea cerrahisi)