Plevral- Akciğer Zarı (malign) Efüzyon

Akciğerlerin, plevra dediğimiz 2 tane zarları vardır. Bunların biri akciğerin dış yüzeyini örter iken diğeri kaburgaların (veya göğüs kafesinin) iç yüzeyini örter ve plevral boşluk d3diğimiz bu aralıkta normalde çok az miktarda sıvı bulunur ki bu sıvı nefes alıp vermede akciğerin hareketliliğine

fayda sağlar.
Sadece akciğerlerin değil daha birçok organın (kalp, böbrek, karaciğer, vs) hastalıklarında akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir ve bu sıvı 2-3 litre ye çıkabilir. Sıvı toplanması akciğere baskı yapıp akciğerin havalanmasına engel olacağından hastada nefes darlığı gelişebilir.
Diğer bir durum ise akciğer y da diğer bazı organların (meme, lenf sistemi vs) kötü huylu hastalıklarında plevrada malign (kötü huylu) sıvı toplanması olabilir ve bu durumda hastada ciddi nefes darlığı yapabilir.
Gerek kötü huylu hastalıklarda gerek ise diğer tedavilerle düzelmeyen iyi huylu bazı hastalıklarda plevrada yoğun sıvı toplandığı zaman cerrahi müdahale ile bu sıvının boşaltılması (drene edilmesi) gerekebilir. Bu amaçla plevra boşluğuna ince de kalına değişik çaplarda drenler yerleştirilmesi gerekli olabilir. Özellikle malign kötü huylu bir efüzyon söz konusu ise çok inatçı sıvı toplanmaları olabilir ve bunların tedavisi gerçekten zor olabilir. Bu gibi durumlarda da endoskopik yöntemler ile akciğer zarı soyulabilir ve/veya akciğer zarlarını yapıştırma işlemi (plerödez) yapılabilir.