Mediasten Kitle-Kist

Mediasten olarak tanımlanan bölge göğüs kafesi içinde olup her 2 akciğerin arasında- orta hatta bulunur. Kalp, nefes ve yemek borusu, timus vb diğer bazı organlar ile lenf bezleri bu bölgede yer alır. Bu bölgedeki organ veya dokulardan içi sıvı dolu (kistik) veya sert (solid) oluşumlar

gelişebilir veya bu bölgedeki lenf nodlarında bir hastalığın belirtisi olarak büyüme meydana gelebilir. Bu bölgede yer alan lenf bezlerini büyüten hastalılar lenfoma (lenf kanseri), tüberküloz ve sarkoidoz hastalıkları olabileceği gibi çevre organ kanserlerine bağlı mediasten lenf bezi büyümesi de olabilir. Bu gibi durumlarda yapılması gereken bu lenf bezlerinde örnek (biyopsi) alınmasıdır (bakınız ameliyat tipleri mediastinoskopi-mediastinotomi).
•    Bu bölgede ön kısımda yer alan timus organından kaynaklanan tümörler ( timoma veya timik kanser) olabilir ve genelde erişkinlerde görülür. Mediastenin arka kısmında hatta çocuklarda sinir hücreleri (nörojenik) kaynaklı tümörler görülür.
•    Mediasten bölgesinde bunuların dışında birçok tümöral oluşum veya kist bulunabilir ve genelde hem tam tanı koyabilmek hem de tedavi amacı ile bunların çıkarılması gereklidir.
•    Mediasten bölgesinde yapılan cerrahi müdahaleler ya endoskopik yöntem ile (bakınız ameliyat türleri torakoskopi, mediastinoskopi) veya açık şekilde yapılabilir.