Akciğer'e Metastaz (başka tümörlerin akciğere sıçraması)

Vücudun başka yerlerinde olan tümörler akciğerlere sıçrama (metastaz) yapabilir. Akciğer bu bakımdan en sık sıçrama yapılan organdır. Belirli kriterlerin sağlanması durumunda akciğerdeki metastazların ameliyat ile çıkartılması hastanı tedavisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu kriterler;


•    Vücuttaki asıl tümörün ameliyatla çıkarılmış olması veya diğer tedavilerle kontrol altında olması
•    Vücutta akciğer dışında başka herhangi bir organda metastaz bulunmaması
•    Akciğer(ler)deki tüm metastazların ameliyat ile çıkarılabilir olması, yani metastazların çıkarılamayacak hayati organları tutmuş olmaması
•    Hastanın solunum kapasitesinin ve permormansının bu ameliyat için yeterli olması.
Ülkemizden tarafımızdan yapılan (http://toraks.dergisi.org/text.php3?id=211) ve dünyadan bir çok çalışmaya göre, akciğere metastazı olan hastaların ameliyat ile ömürlerinin çok önemli miktarda uzadığı ve hatta tam şifa olabildikleri gösterilmiştir.