Akciğerde Nodül-Leke

Akciğer fiminde veya tomografide akciğerde bir çok nedene bağlı, büyüklüğü 3-4 cm den küçük, nodül (leke) dediğmiz oluşumlar görülebilir. Bu nodüllerin nedeni bir çok hastada iyi huylu nedenler (enfeksiyon, eski izler ) olabileceği gibi kötü huylu bir tümörün ilk aşaması olabilir.

Genelde genç veya sigara içmeyenlerde iyi huylu nedenler çok daha sık iken, orta-ileri yaşta ve özellikle uzun süre sigara içenlerde bu nodüllerin kötü huylu olma ihtimali daha yüksektir. Nodüllerin radyolojik, özellikle tomografideki görüntüleri de iyiveya kötü huylu olup olmadığı hakkında fikir verebilir. 1 cm den büyük nodüllerde PET-BT dediğimiz kanser tarama-ayırt etme yöntemi nodülün kötü huylu olup olmadığını ayırt etmede çok faydalıdır. Hastanın yaşı, sigara içip içmediği, tomografi ve PET-BT görüntüsüne göre bu nodüller ya belli aralıklarla takip edilirler veya uygun olan nodüllerde dışarıdan iğne ile parça alınabilir. Kötü huylu olma ihtimali daha yüksek olanların ise  ameliyat ile çıkarılmaları gerekir çünkü bu safhada yakalanan kötü huylu tümörlerin ameliyat ile çıkarılmaları halinde tedavi şansları çok yüksektir.