Akciğerde İyi Huylu Kitle (tümör)

Akciğerde İyi Huylu Kitle (tümör); Akciğerde görülen tümörlerin büyük bölümü kötü huylu olsada bazen iyi huylu tümörler de olabilir. İyi huylu tümörlerin büyük kısmını ya tam tanı koyabilmek ya da büyüyeceklerinden veya nefes yollarını tıkayabileceklerinden dolayı ameliyat ile çıkarmak

gerekir. İyi huylu tümörler daha çok genç yaşlarda görülür. Bazı iyi huylu sınıflamasına dahil ettiğimiz tümörler, aslında çok yavaş büyüyen ve kötü huy özelliği de taşıyan karsinoid tümörlerdir.
Bu tümörlerinde mutlaka ameliyat ile çıkarılmaları gereklidir. Bazen akciğerde, sınırlı, enfeksiyona bağlı ( normal enfeksiyon veya tüberküloz-verem) lezyonlar tümör gibi görülebilir. Normalde ameliyat gerekmeyen bu gibi hastalardaki bu lezyonları kötü huylulardan ayırt etmek zor olabilir ve ameliyat ile çıkarılmaları gerekebilir.