Trakea (nefes borusu) Ameliyatı

Trakea (nefes borusu) ameliyatları, hastalığın bulunduğu yere bağlı olarak, boyundan (guatr ameliyatı gibi), göğüs kafesi ön kısmında (kalp ameliyatı gibi) veya torakotomi yöntemlerinden bir veya ikisi kullanılarak yapılır. Nefes borusu ameliyat edilirken aynı zamanda hastayı solutmak

ta gerektiğinden komplike bir ameliyattır ve bu nedenle belli deneyimli merkezlerde yapılması önerilmektedir (Bakınız videolar- trakea rezeksiyonu). Hastalar genelde nefes darlığ ile ameliyata girse de ameliyattan sonra nefesleri oldukça rahatlamış olarak çıkarlar ve sonuçları genelde yüz güldürücüdür. Ameliyatta nefes burusunun hastalıklı kısmı çıkartılır alt ve üstteki kısım borunun devamlılığını sağlayacak şekilde birbirine dikilir.