Mediastinoskopi - Mediastinotomi

Mediasten dediğimiz 2 akciğerimizin ortasında, nefes borusunun her 2 yan ön ve arkasında kalan bölüme ulaşmak için yapılan endoskopik (mediastinoskopi) veya açık (mediastinotomi) işlemleri vardır. Hastalığın olduğu bölgeye göre yöntem seçilir ve genelde bu bölgedeki kitlelerden ve lenf

bezlerinden parça (biyopsi) almak amacıyla yapılmaktadır. Boyunda veya göğüs ön kısmında 4 cm lik bir kesiden yapılır. Akciğer kanseri ameliyatlarından önce tümörün hangi evrede olduğunu ayırt etmek için çok sık kullanılan bir yöntemdir. Ağrısız bir ameliyattır ve hastanın sadece 1 gün hastanede kalması yeterlidir.