Göğüs Tüpü Takılması

Göğüs boşluğu içinde, akciğer zarları arasında biriken hava (pnömotoraks) veya sıvı (kan, iltihap vb) yı göğüs boşluğu dışına almak için bu aralığa göğüs tüpü dediğimiz, ince bir hortum benzeri, steril dren-kateter yerleştirmek gerekebilir. Göğüs boşluğu içinde sıvı veya hava birikmesi

akciğerin çalışmasını engelleyeceğinden ve bu durum sık görülebilen bir durum olduğundan, göğüs tüpü takılması oldukça sık başvurulan bir yöntemdir. İşlem genel anestezi verilmeden ama ameliyathane şartlarında sınırlı uyuşturma ve hastayı sakinleştirici ilaçlar verildikten sonra yapılır ve göğüs içine konan drenin diğer ucu da bir hortum yardımı ile kapalı su altı sistemine bağlanır. Bu şekilde sadece göğüs içinden dışarıya çıkış olur iken dışarıdan göğüs içine giriş olamaz. Göğüs tüpleri görevleri sona erince sınırlı uyuşturma altında ağrısız bir şeklide çıkartılabilirler.