Göğüs Duvarı Anomalileri-Pektus - Ameliyatları

Pektus ameliyatları 10-15 yıl öncesine kadar açık yöntem ile yapılmakta iken son yıllarda daha çok minimal girişimsel denilen kapalı yöntem ile yapılmaya başlandı. Açık yöntemde deforme olmuş kaburgalar kısmen kesilip düzeltilir ve göğüs ön kemiği de

kesilerek normal pozisyona getirilir ve bu pozisyonda altına metal bir çubuk konularak sabitlenir. Daha kontrollü bir yöntem olmasına rağmen kesi izi çok ve dolayısı ile kozmetik yönden daha kötüdür. Ameliyat sonrası bir miktar ağrı olabilir. Komplike göğüs duvarı deformitelerinin bu yolla yapılması gereklidir.
{gallery}gogus-duvari-anomalileri{/gallery}
Kapalı yöntemde ise endoskopi yardımı ile göğüs ön kemiğinin altına veya üzerine yerleştirilen metal bir çubuk (bar) ile göğüs ön kısmındaki deformite düzeltilmektedir. Deneyim gerektiren bir ameliyattır ama daha kısa sürer ve yara izi daha küçüktür. Bu hastalarda da ameliyat sonrası ağrı şikayetleri, hatta bazen açık ameliyattan daha fazla, olabilir. Her 2 ameliyat türünde de kullanılan metal çubukların 6 ay-3 yıl içinde alınması gereklidir.