Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türüdür, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir. Özellikle uzun yıllar sigara içenler akciğer kanseri için ciddi risk altındadırlar. Akciğer kanseri, akciğer ve küçük havayollarındaki hücrelerin kötü huylu hücrelere

dönüşerek anormal çoğalması ve bir tümör (ur) oluşumu ile meydana gelir. Başlıca 4 tipi vardır; küçük hücreli tipi ve küçük hücreli olmayan 3 tipi – epidermoid, adeno ve büyük hücreli tipi.
Akciğer kanseri kendini öksürük, balgam, özellikle balgamda kan görünmesi, ağrı, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler ile gösterir. Özellikle balgamda karışık kan görülmesi çok önemli bir bulgudur ve uzun yıllar sigara içen birinde olması şiddetle akciğer kanserini düşündürür.
Akciğer kanserinde tanı radyolojik incelemelerden sonra, bronkoskopi denilen burundan girilip nefes yolları içinden tümörün görülerek parça alınması veya akciğerin dış kısmında yerleşen tümörlerde, dışarıdan tomografi altında iğne ile parça alınması ile konulabilir. Tüm vücut kanser taraması yapılan pozitron emisyon tomografi (PET-BT) hem akciğer kanserini hem de vücutta diğer bölgelere sıçrama (metastaz) yapıp yapmadığını göstermede çok faydalı, yeni bir yöntemdir.
 
Akciğer kanseri tedavisinde temel tedavi seçenekleri cerrahi (ameliyat tedavisi), kemoterapi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisidir).
Akciğer kanserinde en iyi sonuçlar veren, bu hastalıktan tamamen kurtulma ümidi veren tedavi şekli ameliyat tedavisidir. Fakat hastaların ancak % 20-25 kadarı ameliyat tedavisine uygun durumdadırlar. Akciğer kanserinde ameliyat tedavisi yapılabilmesi için temel şartlar
– Kanser sadece akciğerin bir kısmında olup, mediasten dediğimiz nefes borusu yanındaki bezelere veya vücudun diğer bölgelerine sıçrama (metastaz) yapmış olmaması gereklidir. Bezelere sıçrama olup olmadığını tesbit etmek için gerekirse bu bezelerden parça almak gerekebilir (mediastinoskopi ile- bakınız ameliyat türleri - mediastinoskopi)
{gallery}AKANSERI{/gallery}
– Hastanın genel durumunun ve performansının (kalp, diğer akciğer durumu ve yeterliliği) bu ameliyat için uygun olması gereklidir.
Akciğer kanserindeki 4 evrenin, Evre 1 ve Evre 2 sinde yakalananlarda, cerrahi tedavi uygundur ve bu kişilerde yaşam beklentisi ( 5 yıllık) % 80-90 lara kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle erken evrelerde yakalanmış hastalarda ameliyat tedavisi çok önemli bir fırsattır ve kaçırılmamalıdır.
Akciğer kanserinde yapılan ameliyatlar başlıca açık (torakotomi) ve kapalı (torakoskopi- videotorakostkopi – VATS) ameliyatı olma üzere 2 şekildedir. Bakınız akciğer ameliyatı türleri.
Akciğer Kanserinin Evresi Nasıl Anlaşılır.
Akciğer kanserinin 4 evresi (aşaması) vardır ve bu evreler 3 kritere bakılarak belirlenir:
1. Tümörün çapı ve yerleştiği yer
Akciğer kanserinin büyüklüğü evre için önemlidir: örneğin 2 cm bir tümörle 5cm veya 8cm tümör farklı aşamalardadır. Ayrıca ana nefes borusunda yerleşen bir kanserle akciğerin bir köşesinde yerleşen kanserin de evreleri farklıdır
2. Lenf bezlerine yayılma olup olmaması
Lenf bezlerine yayılma olmaması daha erken bir evreyi (1. evre), lenf bezlerine yayılma daha ileri bir evreyi (2. veya 3. evre) gösterir.
3. Başka organlara yayılma (metastaz) yapmış olup olmaması
Akciğer kanseri erken teşhis edilmezse, diğer akciğere, beyine, kemiğe, böbrek üstü bezlerine, karaciğere veya diğer vücut bölgelerine yayılabilir. Bu durumda kanser en ileri aşamaya yani 4. evreye gelmiş olur.
Dördüncü Evre Akciğer Kanseri
4. evrede akciğer kanserinde akciğerdeki kanser vücudun başka organ veya dokularına (kemik, beyin, böbrek üstü bezleri, karaciğer, yumuşak dokular gibi) yayılma (metastaz) yapmıştır.
Akciğer kanserinin en ileri aşamasıdır.
Akciğer kanserleri 2 ana gruptan oluşur: ‘Küçük Hücreli’ Akciğer Kanseri ve ‘Küçük Hücreli Olmayan’ Akciğer Kanseri. Bu 2 grubun tedavileri farklıdır.
Aşağıda bu 2 grup için tedavi yöntemlerini okuyabilirsiniz.
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri 4. Evre Tedavisi
•    Bu evrede kanser başka organlara da yayılmış olduğundan belli durumlar hariç olmak üzere ameliyat tercih edilmez.
•    En uygun tedavi kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi ve gerekirse kanserin yayılma bölgeleri için radyoterapi şeklindedir.
•    Skuamöz (epidermoid) hücreli dışında kalan kanserlerde hedefe yönelik tedavi (akıllı ilaçlar) kullanılması tedavi başarısını artırır.
•    Akıllı ilaçların kullanılabilmesi için biyopsi yapılan tümörden EGFR, ALK ve ROS-1 gen testleri yapılmalıdır.
•    Ameliyat çok özel durumlarda (örneğin beyinde veya böbrek üstü bezinde sadece 1 metastaz olup ve bunların da tedavi edilmiş veya edilecek olması gibi) faydalı olabilir.
Küçük Hücreli Akciğer Kanseri 4. Evre
Bu grupta akıllı ilaçlar veya immunoterapi uygulanamaz. Tedavinin 2 unsuru şunlardır:
•    Kemoterapi – ilaç tedavisi
•    Radyoterapi – ışın tedavisi
Dördüncü Evre Akciğer Kanserinde Öneriler
Akıllı ilaçların kullanılması bu evrede tedavi başarısını artırır. Ancak hastaların yaklaşık dörtte birinde bu tedavi uygulanabilir.
İmmunoterapi ile ümit verici sonuçlar alınmaya başlamıştır – onkoloji uzmanınız ile görüşünüz.
Destek tedavileri ile hastanın yaşam konforu korunmaya gayret edilir.
Ortaya çıkan nefes darlığı, ağrılar veya şiddetli zayıflama durumları için palyatif tedaviler uygulanmalıdır.
Alternatif tedaviler adı verilen ve bir çok hasta yakınının ümit bağladığı ürünler hiç bir fayda sağlamaz. Bu konuda dikkatli olunmasını önermek zorundayız.
Dördüncü Evre Akciğer Kanseri Yaşam Süresi (Prognoz)
Hasta ve yakınlarının sıklıkla sorduğu soru ‘uygulanacak tedavi ile bu hastalıktan kurtulma şansı’dır. Aşağıdaki istatistikler çok büyük sayıda hastaların tedavileri ile elde edilen uluslararası araştırmaların sonuçlarını yansıtmaktadır.
•    Bir yıllık yaşam süresi olasılığı (İngiliz Kanser Araştırma Merkezi sonuçları)
•    Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 1 yıllık yaşam oranı %14’dür.
•    Beş yıllık yaşam süresi olasılığı (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü sonuçları)
•    Dördüncü evre akciğer kanserli hastalarda 5 yıl yaşam şansı %1’dir.